Lejebetingelser

Lejebetingelser

For at bo i en ungdomsbolig skal du være fyldt 18 år, og du skal være under uddannelse.

Efter endt uddannelse kan du kun blive boende i lejligheden i op til tre måneder. Kun i særlige tilfælde kan dette fraviges, kontakt eventuelt kontoret.

Boligerne lejes på almindelige lejebetingelser efter lejeloven.

Boligens indvendige vedligehold påhviler fuldt ud lejeren.

Maling af døre, vinduer, indvendigt træværk og vedligeholdelse af gulv udføres af Horsens Ungdomsboliger ved fraflytning.

Alle lejligheder må beboes af to personer

Der må ikke holdes husdyr i lejlighederne. Det er heller ikke tilladt at passe andres husdyr, eller at gæster har husdyr med.

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at såfremt du bliver lejer hos Horsens Ungdomsboliger, bekræfter du med din underskrift, at al korrespondance vedrørende lejemålet skal foregå via email. Det er alene lejerens ansvar, at vi altid har den rigtige e-mailadresse.

bubble